EKF Danmarks Eksportkreditfond

EKF er en selvstændig offentlig virksomhed, som siden sin etablering i 1922 har haft til formål at understøtte dansk eksport for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. EKF administrerer en portefølje på over 70 milliarder danske kroner.

Mange danske virksomheder kan have svært ved at realisere deres eksportdrømme grundet kommercielle og politiske risici på eksportmarkederne. Sådanne vanskeligheder afhjælpes af EKF, der tilbyder at dække ekstraordinære eksportrisici ved at yde garantier, kautioner og lån.

Læs mere om EKF Danmarks Eksportkreditfond

Når EKF dækker risici, får virksomhederne og deres udenlandske kunder bedre mulighed for at finansiere deres forretninger i banken på konkurrencedygtige vilkår. Dette giver danske virksomheder muligheden for at sælge deres produkter på kredit, hvilket kan være afgørende for om en virksomhed vinder eller fastholder ordrer.

EKF benytter forskellige finansielle virkemidler afhængigt af virksomhedens behov, der som oftest enten er et ønske om at sælge mere, at finansiere deres virksomhed eller at beskytte deres eksport. EKF vil typisk benytte sig af muligheden for at stille garanti for danske virksomheders udenlandske kunder, hvorved risikoen for manglende betaling overgår til EKF. Ligeledes kan EKF forbedre danske virksomheders mulighed for finansiering ved at stille sikkerhed overfor banken for virksomhedens kreditter.

EKF er etableret og reguleret ved lov.