Vækstfonden

Vækstfonden har siden sin etablering i 1992 givet medfinansiering til mere end 7.300 danske små og mellemstore virksomheder.

Mange små- og mellemstore virksomheder har ofte vanskeligt ved at skaffe den nødvendige finansiering til at realisere deres vækstambitioner. Det kan eksempelvis skyldes, at de ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har en egenkapital, som er for lille. Vækstfonden har siden 1992 hjulpet virksomheder, der har de rette ideer og den rette organisering, med at skabe vækst.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Vækstfonden er til for perspektivrige nye og etablerede virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til udvikling og vækst.

Vækstfonden forvalter bl.a. de statslige finansieringsprodukter, som er blevet introduceret med Udviklingspakken fra 2012, Vækstpakken 2014, udspil om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra 2015 og senest med aftale om ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet” fra 2018. Produkterne omfatter bl.a. ansvarlige lån, små vækstkautioner, vækstgarantier, vækstlån, iværksætterlån og senest matchfinansiering, som alle bidrager til at sikre finansieringen af iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Med aftale om Vækstpakke 2014 udbredtes anvendelsen af Vækstfondens produkter yderligere til Grønland og Færøerne.

Vækstfonden investerer i form af egenkapital eller lån i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske pengeinstitutter. Vækstfonden er etableret og reguleret ved lov.