Cirkulær økonomi

Regeringen sætter fokus på cirkulær økonomi, og de store potentialer en cirkulær tilgang rummer for danske virksomheder, for dansk økonomi og som en vej til en grøn og mere bæredygtig fremtid.

Cirkulær økonomi er et svar på den globale udvikling. Med en stigende global befolkning, og en stigende global middelklasse, er jordens ressourcer kommet under pres.

Dette påvirker også Danmark, hvor adgangen til - og bortskaffelsen af - materialer har betydning for danske virksomheder, de danske forbrugere, for samfundet og for miljøet.

Eksempelvis udgør udgifter til råvarer og materialer ca. halvdelen af de danske industrivirksomheders produktionsomkostninger. Ved færre ressourcer og større efterspørgsel, vil priserne på materialer stige, og det vil blive dyrere at drive virksomhed.

Dette kan en cirkulær økonomi imødekomme.

I en cirkulær økonomi genanvendes materialer og produkter. Deres værdi bliver udnyttet i langt højere grad end i dag, hvilket reducerer spild og affald i produktionen.

En mere cirkulær tilgang til både produktion og forbrug af varer og services kan således lette presset på jordens ressourcer, mindske mængden af affald og forbedre miljøet.

En cirkulær økonomi rummer samtidig store potentialer for danske virksomheder. Ved en mere cirkulær tilgang kan virksomhederne få mere værdi ud af de samme materialer, og reducere deres ressourceforbrug, omkostninger og i sidste ende forbedre deres konkurrenceevne.

En cirkulær tilgang åbner også for nye eksportmuligheder og udvikling af nye forretningsmodeller rettet mod det hurtigt voksende globale marked for grønne teknologier og services. Cirkulær økonomi er en mulighed for danske virksomheder til at bygge videre på de danske styrkepositioner indenfor bl.a. bioøkonomi, bæredygtigt byggeri og ressourceeffektiv produktion. Danmark har således mulighed for at blive førende inden for udvikling og eksport af nye cirkulære teknologier og løsninger, der kan accelerere den cirkulære omstilling.

Regeringen er optaget af, at give danske virksomheder gode rammer for at gribe og realisere mulighederne ved cirkulær økonomi. Regeringen vil præsenterede sin strategi for cirkulær økonomi 1. september 2018.

Oplægget til regeringens strategi for cirkulær økonomi tager afsæt i anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, der blev offentliggjort juni 2017.