Erhvervsministerens vækstteams og paneler

For at sikre, at erhvervslivet har konkurrencedygtige vilkår, som tager udgangspunkt i den virkelighed, virksomhederne møder, arbejder regeringen løbende med vækstteams og paneler. De har til opgave at komme med anbefalinger til rammevilkår og indsatser, der understøtter vækst og udvikling. Det gør regeringen for at forbedre det strategiske sigte, inddrage erhvervslivet, og sikre fortsat internationalt konkurrencedygtige rammevilkår for de erhverv, som har stor betydning for dansk økonomi. Regeringen har ligeledes fokus på at sikre en stor omstillingsevne ved at fremme nye erhverv og nye forretningsmodeller gennem samlet offentlig-privat indsats for at skabe de bedste vilkår for dansk erhvervsliv.

Regeringens igangværende vækstteams

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

Regeringen har den 8. maj 2018 nedsat et nyt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation.

Det grønne vækstteam

Vækstteam for handel og logistik

Regeringen sætter fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene med etablering af et vækstteam for handel og logistik den 25. april 2018. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder ikke oplever unødige forhindringer, når de tager udfordringen op og griber de muligheder, som ny teknologi giver.

Regeringen sætter fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene

Vækstteam for kreative erhverv

Regeringen har nedsat et vækstteam for kreative erhverv den 12. april 2018. Et vækstteam af erhvervsledere skal komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for musik, gaming, møbler, mode, arkitektur, design og film. Ambitionen er, at de kreative erhverv har gode rammer for at udvikle sig i takt med, at nye digitale forretningsmodeller breder sig.

Vækstteam for kreative erhverv

Iværksætterpanelet

Danmark skal være et af de bedste iværksætterlande i Europa. Det skal iværksætterpanelet bidrage til. Panelet skal kaste lys over, hvordan rammevilkårene for både iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark bliver bedre. Panelet skal løbende komme med forslag til regeringen. Iværksætterpanelet leverede den 25. september 2017 deres første runde anbefalinger inden for områderne kapital, talent og kultur/regulering. Yderligere afleverede Iværksætterpanelet den 13. april 2018 deres anden runde anbefalinger med særlig fokus på, hvordan regeringen kan styrke iværksætteres mulighed for at rekruttere de nødvendige talenter til at udvikle deres virksomheder, så der kan skabes flere vækstsuccesser i Danmark.

Regeringen nedsætter iværksætterpanel

Iværksætterpanelets anbefalinger - september 2017

Iværksætterpanelets nye anbefalinger - juni 2018

Regeringens tidligere vækstteams

Digital Vækstpanel

15 medlemmer med viden om den digitale udvikling og dansk erhvervsliv leverede i maj 2017 deres 33 anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark og danske virksomheder får den digitale førertrøje på. Anbefalingerne dannede grundlag for regeringens efterfølgende Strategi for Danmarks digitale vækst.

Vækstteam for det Blå Danmark

Den 21. april 2017 kom Vækstteamet for Det Blå Danmark med sine anbefalinger til, hvordan Danmark også i fremtiden skal være en stærk maritim nation. 52 konkrete anbefalinger, der spænder bredt lige fra digitalisering og autonome skibe til konkurrencedygtige vilkår.

Vækstteam for life science

Den 31. marts 2017 kom vækstteamet med 17 anbefalinger til, hvordan regeringen skal forbedre rammevilkårene, så life science sektoren kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation samt øge eksporten.

Læs mere om Life Science