GovTech

Erhvervsministeriet har igangsat en målrettet indsats indenfor govtech. ’Govtech’ (government technology) er en fællesbetegnelse for virksomheder – som oftest mindre virksomheder – gennem samarbejde med offentlige myndigheder leverer innovative og teknologiske ydelser indenfor en lang række områder til både kommuner, regioner og stat.

Formålet med indsatsen er at styrke et dansk vækstområde inden for govtech gennem øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder samt at øge anvendelsen af ny teknologi i den offentlige sektor.

Erhvervsministeriet har igangsat et govtech-program, der søger at forbinde udfordringer på Erhvervsministeriets område med innovative teknologiske løsninger i markedet. Målet er at levere gennemtænkte og teknologisk innovative løsninger til Erhvervsministeriets styrelser og departement og understøtte en problemdreven tilgang til udbud samt afprøve virkemidler. Erhvervsministeriet vil i arbejdet have fokus på at sikre et bedre match mellem virksomheder og myndigheder og have fokus på, hvilke barrierer især SMV’er oplever i arbejdet med offentlige myndigheder.

Mere om Erhvervsministeriets govtech-program