National strategi for kunstig intelligens

På det digitale topmøde i marts 2019 lancerede regeringen en national strategi for kunstig intelligens, som sætter en fælles retning for arbejdet med kunstig intelligens i Danmark. Med strategien ønsker regeringen, at Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens rummer store samfundsmæssige potentialer og kan styrke Danmarks økonomi, vækst og velstand. For virksomhederne kan kunstig intelligens medføre både effektiviserings- og udviklingspotentiale. Opgaver kan udføres hurtige og smartere, og nye forretningsmodeller og tjenester kan udvikles. I den offentlige sektor kan kunstig intelligens fx understøtte bedre trafikstyring, hurtigere og mere præcis diagnosticering af sygdomme samt bedre service og mere tid til kernefunktioner. Men med anvendelsen af kunstig intelligens følger også udfordringer og nye etiske dilemmaer. 

Den nationale strategi for kunstig intelligens skal sikre, at mulighederne gribes og udfordringerne håndteres, så virksomheder, forskere og offentlige myndigheder har de bedste rammer for at udnytte potentialerne ved kunstig intelligens.

Regeringen igangsætter med strategien 24 konkrete initiativer, som skal bidrage til, at arbejdet med kunstig intelligens sker på et etisk, ansvarligt grundlag, at adgangen til gode data er til stede, at stærke kompetencer og ny viden understøttes, og at mulighederne for investeringer i kunstig intelligens styrkes.

Strategiens centrale initiativer omfatter blandt andet opstilling af principper for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens, etablering af en fælles dansk sprogressource, som skal understøtte og accelerere udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk samt et samarbejde mellem myndigheder, erhvervsliv og forskere, som skal identificere fem offentlige datasæt, som kan gøres tilgængelige og bidrage til udvikling af kunstig intelligens.

Se også: