Offentlig konkurrence

Erhvervsministeriet arbejder for, at offentlig-privat samarbejde og offentlige indkøb skal understøtte produktivitet, innovation og udvikling af markeder. Det offentlige køber hvert år ind for store beløb, og kan gennem offentlig konkurrence være med til at styrke det danske erhvervsliv og skabe vækst. Gennem lovgivning, analysearbejde og vejledning arbejder vi for at skabe de bedste rammer for den offentlige konkurrence, så den gavner både det offentlige og den private sektor.

Konkurrence om de offentlige opgaver kan skabe øget innovation, og dermed vækst og beskæftigelse i private virksomheder. Samtidigt understøttes en mere effektiv offentlig sektor, der leverer bedre service til borgerne. 

Som led i arbejdet om at skabe de bedste rammer for den offentlige konkurrence lancerede regeringen i maj 2018 Konkurrenceudsættelse – den bedst mulige service for pengene, hvori det blev besluttet at opstille ambitiøse måltal for konkurrenceudsættelsen i kommuner, regioner og staten, samt igangsætte en række initiativer, som skal bidrage til at understøtte udviklingen af det offentlige-private samarbejde bredt set. Initiativerne er inden for kommuner, regioner, stat og virksomheder.

Konkurrenceudsættelse - den bedst mulige service for pengene

Lovgivning og vejledning

Rammerne for en god konkurrence om de offentlige opgaver sættes i lovgivningen på området. Udbudsloven fastlægger procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder om reglerne på området, og om, hvordan der kan opnås et godt samarbejde om de offentlige opgaver eksempelvis gennem brug af funktionskrav, offentlig-private partnerskaber (OPP) og tiltag, der gør udbud velegnede for konsortier. 

Læs mere om den Offentlig Konkurrence