Produktivitet og samfundsøkonomi

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Ministeriet arbejder derfor med en række mikro- og makroøkonomiske områder for løbende at følge og benchmarke udviklingen i erhvervslivet

Som led arbejdet med produktivitet og samfundsøkonomi arbejder afdelingen for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering med analyser af dansk erhvervsliv, herunder sker en løbende kortlægning af blandt andet følgende emner:

  • Udviklingen i produktivitet
  • Vækstpotentialer
  • Erhvervsinvesteringer
  • Digitalisering i virksomhederne
  • Arbejdsstyrkens kompetencer

Arbejdet med produktivitet og samfundsøkonomi udgives løbende i erhvervsministeriets erhvervs- og vækstpolitiske analyser. Senest er vækstpotentialet i danske virksomheder fra anvendelsen af digitalisering kortlagt i analysen digitalisering og produktivitet.

Arbejdet anvendes ligeledes i forbindelse med politikudvikling, hvor nye politiske tiltag analyseres med henblik på at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Senest er der indgået aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer afsættes der samlet 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur. Her har regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. november 2017 indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvor der gennemføres initiativer inden for fem områder for at styrke grundlaget for den fremtidige vækst:

  1. Styrket iværksætter- og aktiekultur med blandt andet en aktiesparekonto og et investorfradrag,
  2. Grænsehandelspakke og afgiftssanering med blandet andet lavere afgifter på typiske grænsehandelsfølsomme varer,
  3. Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling med blandt andet midler til en strategi for Danmarks digitale vækst og til lempelse af elvarmeafgiften til gavn for vedvarende energi,
  4. Turisme- og landdistriktspakke med blandt andet midler til deleøkonomiske initiativer,
  5. Konkurrencevilkår og globalisering med blandt andet et højere skattefradrag for virksomheders forskning og udviklingsaktiviteter.

Regeringens udspil - Sammen om fremtidens virksomheder