Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets sagsområder er: Handel, håndværk, industri, søfart, lodsvæsen, turisme og den finansielle sektor samt selskabslovgivning, regnskab og revision, valutalovgivning, prislovgivning, næringslovgivning, konkurrencelovgivning, patenter, varemærker og mønstre, fysisk udvikling og planlægning, ejerboliger og andelsboliger, erhvervsfremme, vækst, eksport, investeringsfremme m.v.

Læs mere om udvalget på Folketingets hjemmeside

Tema