Erhvervspolitik (område 4)

Område 4 arbejder for at styrke mulighederne for vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, velfærdsteknologi, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien og biosolutions. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, lokale erhvervsfyrtårne, der udvikler fremtidens styrkepositioner og en havplan, der sikrer helhedsorienteret planlægning for det danske havareal.

Område 4 arbejder med:

 • Regionale og kommunale erhvervsforhold
 • Erhvervsfremmesystemet, herunder innovation og markedsmodning
 • Lokale erhvervsfyrtårne
 • Landbrugs- fødevare- og fiskerierhvervet
 • Grønne erhvervseventyr, herunder PtX, CO2fangst, vindindustri
 • Vandteknologi
 • Havplanen
 • Patenter, varemærker og vidensoverførsel
 • Markedsføringskonsortier
 • Vækstvilkår for turismeindustrien
 • Vækstvilkår for life science-industrien
 • Kreative erhverv
 • Velfærdsteknologi
 • Forsvarsindustrien og industrisamarbejde
 • Tour de France til Danmark
 • Biosolutions

Område 4 har et tæt samarbejde med andre ministerier, VisitDenmark, Dansk Design Center, Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme, markedsføringskonsortier, interesseorganisationer og erhvervslivet. 

Læs mere om Område 4's arbejdsområder