Finansiel sektor og vækstkapital (område 3)

I Område 3 fremmer vi et sundt og robust finansielt system. Vi arbejder for at skabe gode rammer for finansiering af ikke mindst nye og små virksomheder og for udviklingen af markedet for grøn finansiering. Vi understøtter ordentlige forhold for forbrugere, virksomheder og investorer på de finansielle markeder.

Område 3 arbejder med:

 • Pengeinstitutter og finansielt tilsyn, herunder EU's styrkede banksamarbejde
 • Realkredit og boligfinansiering
 • Forbrugerforhold i den finansielle sektor
 • Forsikring og pension inkl. Stormrådet
 • Værdipapirhandel og kapitalmarkedsforhold
 • Indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og anden finansiel kriminalitet
 • Risikovillig kapital og eksportfinansiering
 • Vækstvirksomheder, iværksættere og SMV-politik
 • Internationale investeringsbanker (EIB, EBRD og NIB)
 • Grøn og bæredygtig finansiering
 • Fintech inkl. virtuelle penge

 

Området arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder med henblik på at understøtte den finansielle stabilitet. Det sker fx ved at stille kapital- og likviditetskrav til penge- og realkreditinstitutter og krav til god selskabsledelse mv. samt at etablere et velfungerende afviklingsregime for nødlidende institutter. Samtidig understøtter området, at der er ordentlige forhold for forbrugerne på de finansielle markeder, så de trygt kan agere herpå. Området arbejder i den forbindelse tæt sammen med andre ministerier, Nationalbanken, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet.

 

Området arbejder ligeledes for at udvikle markederne og styrke adgangen til vækstkapital, -finansiering og -kompetencer for vækstiværksættere, små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale og for eksportvirksomheder, ligesom det er et væsentligt fokusområde at opbygge gode rammer for udvikling af markedet for grøn og bæredygtig finansiering. Dette sker i et tæt samarbejde med bl.a. nationale finansieringsinstitutioner som Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF, Danmarks Eksportkredit, i arbejdet i internationale investeringsbanker som NIB, EIB og EBRD og i samarbejdet med Finanstilsynet om varetagelse af danske interesser i udvikling af ny EU-regulering.

 

Området er samtidig ansvarlig for, at der er effektive rammer for værdipapirhandel og øvrige kapitalmarkedsforhold i Danmark, og at danske forbrugere oplever et effektivt og rimeligt forsikrings- og pensionssystem.

 

Læs mere om Område 3's arbejdsområder