Ledelsessekretariatet

Ansvaret for minister- og ledelsesbetjening samt presse og kommunikation ligger i ledelsessekretariatet.

Ledelsessekretariatet består af ministerens sekretariat, departementschefens sekretariat, strategi- og koordinationsenheden samt ministeriets presse- og kommunikationssekretariat.

Ledelsessekretariatet varetager alle opgaver omkring ministerens og departementschefens hverdag, herunder forberedelse af møder, herunder møder i de centrale regeringsudvalg, planlægning af virksomhedsbesøg, håndtering af henvendelser til ministeren og departementschefen og koordination med Folketinget. Strategi- og koordinationsenheden bidrager til at udvikle og understøtte ministeriets strategiske prioriteter og policy-udvikling, herunder koordinering af større politiske udspil og forløb.

Desuden har sekretariatet ansvar for ministeriets presse- og kommunikationsarbejde, herunder udarbejdelse af taler og ministeriets kommunikation i både traditionelle og nye medier.