Ledelsessekretariatet

Ansvaret for minister- og ledelsesbetjening og ekstern kommunikation ligger i ledelsessekretariatet.

Ledelsessekretariatet består af ministerens sekretariat, departementschefens sekretariat og ministeriets pressesekretariat. Ledelsessekretariatet varetager alle opgaver omkring ministerens og departementschefens hverdag, herunder planlægning af virksomhedsbesøg, forberedelse af møder, herunder møder i de centrale regeringsudvalg, håndtering af henvendelser til ministeren og departementschefen og koordination med Folketinget.


Desuden har sekretariatet ansvar for ministeriets presse- og kommunikationsarbejde, herunder udarbejdelse af taler og ministeriets kommunikation via hjemmeside og sociale medier.