Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering (område 1)

I Område 1 arbejder vi med at skabe gode, generelle rammevilkår for vækst i dansk erhvervsliv, herunder gennem digitalisering, Samtidig fokuserer vi på områder, hvor Danmark har særlige styrker eller potentialer. De to indsatser går hånd i hånd og danner sammen grundlaget for, at produktiviteten øges og konkurrenceevnen styrkes i alle dele af Danmark. Vi arbejder også med regeringens generelle økonomiske politik, strukturpolitik, økonomiaftaler med kommuner og regioner og energi- og klimapolitik.

Området arbejder bl.a. med: 


Søren Gaard

Søren Gaard, Erhvervsøkonomisk direktør
sga@em.dk, tlf.: 91 33 71 11 

Helle Osmer Clausen

Helle Osmer Clausen, kontorchef.
Center for generel vækst, konkurrenceevne og økonomi

hoc@em.dk, tlf. 91 33 71 20. 

Laura Poulsen

Laura Poulsen, kontorchef. 
Center for generel vækst, konkurrenceevne og økonomi
lpo@em.dk, tlf. 91 33 71 03. 

Tema