Finansiel sektor og vækstkapital (område 3)

I Område 3 fremmer vi et sundt og robust finansielt system. Vi arbejder for at skabe gode rammer for nye og små virksomheder, bl.a. gennem bedre adgang til kapital. Vi understøtter gennemsigtige finansielle markeder til gavn for forbrugere og virksomheder.

Område 3 arbejder med:

Området arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder med henblik på at understøtte den finansielle stabilitet. Det sker fx ved at stille kapital- og likviditetskrav til penge- og realkreditinstitutter og krav til god selskabsledelse mv. samt at etablere et velfungerende afviklingsregime for nødlidende institutter. Området arbejder i den forbindelse tæt sammen med andre ministerier, Nationalbanken, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet.  

Området arbejder ligeledes for bedre adgang til vækstkapital, -finansiering og -kompetencer for vækstiværksættere, små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale og eksportvirksomheder. Dette sker i et tæt samarbejde med bl.a. Vækstfonden og EKF, Danmarks Eksportkredit. Området arbejder desuden med finansiering til bl.a. SMV’er gennem f.eks. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Området er samtidig ansvarlig for, at der er effektive rammer for værdipapirhandel og øvrige kapitalmarkedsforhold i Danmark, og at danske opsparere oplever et effektivt forsikrings- og pensionssystem. 

Steen Lohmann Poulsen
Steen Lohmann Poulsen, finansdirektør. 
slp@em.dk, tlf. 91 33 73 20

Hans Høj

Hans Høj, kontorchef. 
Finansielle juridiske forhold
hah@em.dk, tlf.: 91 33 73 08  

Julie Sonne

Julie Sonne, kontorchef
Vækstkapital
jso@evm.dk, 91 33 73 10

Mette Tams Kitaj

Mette Tams Kitaj
mkt@em.dk, tlf.: 91 33 73 17


Tema