Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering (område 1)

I Område 1 arbejder vi med at skabe gode rammevilkår for vækst i dansk erhvervsliv. Vi arbejder for, at danske virksomheder har de bedste muligheder for at anvende nye muligheder inden for digitalisering og automatisering og for at udnytte potentialerne i den grønne omstilling. Vi fokuserer på erhvervsområder, hvor Danmark har særlige styrker eller potentialer. Arbejdet skal danne grundlaget for, at produktiviteten øges og konkurrenceevnen styrkes i alle dele af Danmark. Vi arbejder også med regeringens generelle økonomiske politik, strukturpolitik, de offentlige udbudsregler samt energi- og klimapolitik.

Området arbejder bl.a. med:

  • Digital omstilling af dansk erhvervsliv og nye forretningsmodeller
  • Makroøkonomi, skat og strukturpolitik
  • Økonomisk reformprogram
  • Konkurrenceevne, produktivitet og vækst
  • Vækstanalyser og redegørelse om vækst og konkurrenceevne
  • Erhvervsøkonomiske omkostninger
  • Ekspertgruppe for erhvervsstøtte
  • Udbud og offentligtprivat samarbejde, herunder COPI -Nordsøfond
  • Koordination af grøn omstilling, herunder grønt erhvervsforum, klimapartnerskaber og grøn skattereform 

Læs mere om arbejdsområder i Område 1