Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering (område 1)

I Område 1 arbejder vi med at skabe gode, generelle rammevilkår for vækst i dansk erhvervsliv, herunder gennem digitalisering, Samtidig fokuserer vi på områder, hvor Danmark har særlige styrker eller potentialer. De to indsatser går hånd i hånd og danner sammen grundlaget for, at produktiviteten øges og konkurrenceevnen styrkes i alle dele af Danmark. Vi arbejder også med regeringens generelle økonomiske politik, strukturpolitik, økonomiaftaler med kommuner og regioner og energi- og klimapolitik.

Området arbejder bl.a. med: 

  • Digital omstilling af dansk erhvervsliv og nye forretningsmodeller, herunder strategi for Danmarks digitale vækst
  • Konkurrenceevne, produktivitet og vækst, herunder vækstanalyser
  • Virksomhedernes rammevilkår, herunder erhvervsbeskatning 
  • Makroøkonomi, finanspolitik og strukturpolitik
  • Redegørelsen om Danmarks digitale vækst.
  • Redegørelsen om vækst og konkurrenceevne
  • Opgørelser af erhvervsfremme og støtte
  • Analyser af produktivitet ved anvendelse af virksomhedsdata
  • Beregning og metodeudvikling for erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (EØK)
  • Koordination af vækstteamsarbejde om vækstvilkår for danske styrkepositioner, herunder energi og grønne løsninger 

Læs mere om arbejdsområder i Område 1