Nøgletal

330 mia.
Det Blå Danmark producerede i 2015 for omkring 330 mia. kr. svarende til 9,5 pct. af Danmarks samlede produktion.

Andel af produktion

april 2017

100.000
Der er over 100.000 job i Det Blå Danmark - direkte og indirekte og beskæftigelse.

Hjælpevirksomhed | 36

Olie og gas | 4

Skibsbygning | 6

Skibsfart | 21

Udstyr | 33

april 2017

741
Virksomhedsforum for enklere regler har sendt 741 forslag til regeringen. 567 gennemføres helt eller delvist.

Behandles | 60

Gennemføres | 278

Gennemføres delvist | 289

Gennemføres ikke | 114

marts 2018

4 %
I Danmark udgøres kun 4 % af den samlede beskæftigelse af it-specialister. Dermed halter Danmark efter de andre nordeuropæiske lande.

maj 2016

25 %
Af alle danske virksomheder har en lav digitaliseringsgrad.

Avanceret digital | 28

Basal digital | 22

Ikke digital | 3

Medium digital | 50

maj 2016

# 1
Danmark er nummer 1 i Europa Kommissionens indeks over den digitale økonomi og det digitale samfund

februar 2016

0,8%
Danmark har i perioden 2004-2014 haft en lav produktivitetsvækst på 0,8 %. OECD-gennemsnittet er 1,4 %.

februar 2016

1995-2013
Erhvervsinvesteringer i Danmark har været lave efter krisen sammenlignet med Sverige og OECD.

Danmark

OECD

Sverige

februar 2016

14-doblet
Eksplosiv stigning i mobildatatrafik de seneste år, pr. halvår 2010-2015.

Udvikling, 1.000 TB.

februar 2016

38 %
Flere industrirobotter på 4 år. Se antal industrirobotter i Danmark.

antal industrirobotter

januar 2016

180
Antal industrirobotter pr. 10.000 medarbejdere i Danmark i 2014.

november 2015

62 mio.
Frem mod 2025 forventes en årlig vækst på 2,6 % i efterspørgslen på overnatninger i Danmark. I 2015 var var forventningen 48 mio. I 2025 forventes 62 mio.

februar 2016

4106 job
i Danmark mistes over 4.100 arbejdspladser som følge af kopihandel.

Tøj og sko | 78

Medicin | 12

Kosmetik | 9

andet | 1

december 2016

4,6 mia.
I Danmark går virksomheder hvert år glip af mere end 4,6 mia. kr. i tabt omsætning som følge af varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Tøj og sko | 59

Medicin | 27

Kosmetik | 7

Andet | 7

december 2016

111 mia.
e-handel vokser markant og i 2016 e-handlede danskerne for ca. 111 mia.

maj 2017

75%
75% af de store danske virksomheder er højt digitale. Kun omkring 30% af de mindre virksomheder.

maj 2017

135.000 kr.
Hver medarbejder i virksomheder med høj digitalisering bidrager med 135.000 kr. mere i værditilvækst end medarbejdere i lavt digitaliserede virksomheder.

maj 2017

Tema