Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for de grønlandske SIFIer for 2018

Finanstilsynet har 28. april 2017 udpeget Grønlandsbanken som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) på Grønland.
Nyhed
2. maj 2017

Grønlandsbanken skal opfylde et SIFI-bufferkrav fra ultimo 2018. SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes årligt af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFIer, fremgår i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Grønlandsbanken (8,4)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

-

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

≥ 35

-

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet, på baggrund af årsregnskabet fra 2015. SIFIernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut, der indgår i koncernen.

Kravet vil blive gradvist indfaset i perioden 2018-2019 i overensstemmelse med tabel 2.

Tabel 2 – Indfasning af SIFI-bufferkrav (pct.)

2018

2019

Kategori 1

0,8

1,0

Kategori 2

1,2

1,5

Kategori 3

1,6

2,0

Kategori 4

2,0

2,5

Kategori 5

2,4

3,0

Kravene skal sikre, at SIFIer i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien. Kravene er således fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vil hvert år vurdere SIFIernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed. Hvis et SIFI bliver mere eller mindre systemisk, vil instituttets SIFI-bufferkrav blive justeret i overensstemmelse med modellen, som fremgår af tabel 1. Instituttet skal leve op til et eventuelt højere krav ved udgangen af det pågældende år, der er ændringer i dets systemiskhed.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17

Tema