Arbejdsgruppe: Refinansieringsloven har ikke haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem penge- og realkreditinstitutter

Konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke blevet påvirket af refinansieringsloven. Sådan konkluderer den nedsatte arbejdsgruppe, der nu har færdiggjort sit arbejde.
Nyhed
8. januar 2018

Arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan nu sætte punktum for sit arbejde. Gruppen blev nedsat i forbindelse med den politiske aftale om håndtering af refinansieringsrisiko, der blev indgået den 6. februar 2014. Arbejdsgruppen fik til opgave at undersøge, om reglerne (refinansieringsloven) om løbetidsforlængelse af obligationer til finansiering af variabelt forrentede lån påvirker konkurrencevilkårene mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Konklusionen er, at refinansieringsloven ikke har haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Refinansieringsloven understøtter realkreditinstitutternes forretningsmodel og gør modellen robust over for fremtidig markedsstress. Loven bidrager dermed til at sikre tryghed om den danske realkreditmodel. Jeg noterer mig med tilfredshed, at det nu er blevet grundigt afdækket, at den danske refinansieringslov ikke har haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter.”

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra den finansielle sektor, uafhængige eksperter samt relevante myndigheder. Gruppen har bl.a. foretaget en række analyser på baggrund af udviklingen i markedslikviditeten, rentetillægget på obligationer og markedsandele. Arbejdsgruppen har i sine analyser ikke fundet tegn på, at konkurrenceforholdene mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er påvirket af refinansieringsloven.

Den endelige afrapportering fra gruppen kan ses her.

Arbejdsgruppen har tidligere afleveret statusrapporter i oktober 2014 og februar 2015. De kan ses her.

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@em.dk

Tema