Regeringen vil gøre energien grønnere og billigere

Danmark skal bevare sin position som en grøn vindernation og inspirere resten af verden med en ambitiøs grøn omstilling, der samtidig er til at betale. Regeringen lancerer et omfattende energiudspil, som skal sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov er dækket af vedvarende energi i 2030. Samtidig sigter planen mod, at Danmark er fri af fossile energikilder i 2050. Regeringen vil gøre energien i Danmark både grønnere og billigere.
Pressemeddelelse
26. april 2018

Regeringen sætter en ny kurs for dansk energipolitik. Danmark skal være grønnere, end det er i dag, men den grønne omstilling af landets energipolitik skal opnås samtidig med, at energien bliver billigere for både familier og virksomheder. Det er nødvendigt at være økonomisk ansvarlig i den måde, vi tænker energipolitik på i fremtiden, så danskerne får mest mulig grøn energi for pengene.

Regeringen vil have øget konkurrence mellem de grønne teknologier. Det betyder, at store grønne teknologier som vindmøller og solcelleanlæg sammen med blandt andet biomasse skal konkurrere indbyrdes om at give danskerne mest mulig grøn energi for pengene.

Støtteordninger og rammebetingelser bør indrettes, så de mest effektive løsninger vinder frem, og så konkurrencen mellem teknologierne skærpes.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V):

”Regeringens langsigtede klimamål er, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050, der stort set ikke udleder drivhusgasser, og som er helt uafhængig af fossile brændsler som kul, gas og olie. På vej dertil skal vi kunne dække mindst halvdelen af Danmarks energibehov med vedvarende energi i 2030. Med energiudspillet tager regeringen nogle vigtige skridt i retning af at nå vores langsigtede klimamål. Og vi viser helt konkret, hvordan vi vil sikre, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.”

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA):

”I mange år har det snarere været reglen end undtagelsen, at afgifterne har fået et nøk opad. Nu går det den anden vej. Lavere afgifter giver mere velstand og flere arbejdspladser. For en helt almindelig familie bliver elregningen ca. 1.500 kr. lavere hvert år. Det kan mærkes. Samtidig vil vi ligestille alle erhverv, så eksempelvis revisorer, advokater og arkitekter ikke skal betale mere end andre. Med det og resten af udspillet laver vi et nybrud i energipolitikken. For første gang får forbrugere og erhvervsliv både mere grøn energi og billigere energi.”

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

”Med regeringens energiudspil viser vi, at en ambitiøs grøn omstilling og vækst i erhvervslivet går hånd i hånd. Jeg er meget tilfreds med, at vi med udspillet vil nå regeringens mål om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030 samtidigt med, at vi sænker elregningen for borgere og virksomheder. Det bidrager både til elektrificeringen af samfundet og forbedrer konkurrenceevnen. Derudover styrker vi eksportindsatsen, så vores dygtige grønne virksomheder får endnu bedre forudsætninger for at afsætte deres produkter på et konkurrencepræget globalt marked.”

Nogle af de store nybrud er en meget ambitiøs udbygning af havvind med danmarkshistoriens største havvindmøllepark på 800 MW og screening for endnu flere vindmøller på havet frem mod 2030, en reform af varmemarkederne og en energispareindsats, som målrettes dér, hvor der er mest effekt for tilskudskronerne.

Det er afgørende for regeringen at demonstrere, at Danmark fastholder sin førerposition som grønt foregangsland og inspirerer andre nationer til at vælge en grøn vej.

Konkrete prioriteringer i energiudspillet

Se udspillet her (pdf)

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 4172 9184, jesca@efkm.dk

Pressechef René Gyldensten, Erhvervsministeriet, 9133 7015, rgy@em.dk

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 7228 2416, mge@oim.dk

Tema