Historisk tilslutning til at sejle under Dannebrog

Danske skibsregistre når historisk milepæl. Bruttotonnagen i danske skibsregistre har passeret 20 mio. BT for første gang nogensinde. Rekorden viser, at rederier ser det danske flag som et attraktivt omdrejningspunkt.
Pressemeddelelse
4. maj 2018

Gode rammevilkår for rederier og andre maritime virksomheder er en forudsætning for at tiltrække skibe til at sejle under Dannebrog. Den mangeårige politiske indsats for at skabe gode rammevilkår har tydelig positiv effekt. Det gælder bl.a. også afskaffelsen af registreringsafgiften for skibe i dansk register, som Folketinget vedtog tidligere i år. Det Danske Internationale Skibsregister vokser, og dermed vokser Danmarks position som en stærk maritim klynge også.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Fremgangen viser, at Danmark er en attraktiv flagstat. Vi skal fortsætte indsatsen for at skabe endnu bedre vilkår, så endnu flere skibe kan komme under dansk flag – til gavn for hele Det Blå Danmark. Det er samtidig et godt eksempel på, at Danmark vinder på frihandel – global handel øger aktiviteten i rederierne, som i stigende grad vælger at lægge aktiviteten i Danmark.”

Konkurrencen mellem verdens store søfartsnationer er hård både på pris og kvalitet. Danmark er for tiden verdens 12. største register, hvilket er med til at skabe vækst i hele den maritime klynge og give Danmark indflydelse på international maritim politik. 

Det er desuden ikke kun målt på skibsregistrets størrelse, at Danmark oplever fremgang – også på såkaldt opereret tonnage ses den positive udvikling. Danmark er her pt. på 6. pladsen med en bruttotonnage på 63 mio. BT , men nærmer sig USA på 5. pladsen. 
Fakta
 Registreret tonnage
Listen over verdens største operatørnationer er nu:
  1. Grækenland
  2. Japan
  3. Singapore
  4. Kina
  5. USA
  6. Danmark
  7. Tyskland
  8. Sydkorea
  9. Hong Kong
  10. Storbritannien

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf. 9133 7017, jec@em.dk

Tema