Agil erhvervsregulering skal styrke morgendagens vækst

Den digitale udvikling går i dag hurtigere end nogensinde og vil få stadigt større indflydelse på vores samfund og på danske virksomheders konkurrenceevne og vækst.
Pressemeddelelse
2. juli 2018

Som del af opfølgningen på Strategien for Danmarks digitale vækst og den politiske aftale herom, er der derfor igangsat en række initiativer, der skal gøre erhvervsrettet regulering mere agil og tilpasningsdygtig til et samfund i hastig forandring. Det skal undgås, at danske virksomheder med nye digitale forretningsidéer bliver unødigt forsinkede på deres vej til markedet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov: 
”Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden. Det er en styrkeposition, vi skal udnytte til at fastholde og tiltrække de virksomheder, der skal skabe morgendagens vækst og arbejdspladser.
Vi skal i Danmark skabe reguleringsmæssige rammer, der både sikrer, at virksomhederne ikke hindres i at udnytte de nyeste digitale muligheder til at skabe nye forretningskoncepter og vækst – og at det samtidig sker på de betingelser, som er ønskelige i det danske samfund.”

Fra den 1. juli 2018 er det obligatorisk for myndigheder at vurdere, om ny erhvervsregulering understøtter virksomhedernes muligheder for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller – samtidig med, at reglernes overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes. Danmark er blandt de første lande i verden til at arbejde så systematisk med fremtidssikret regulering.

Kontakt: Presserådgiver Jesper Christiansen, Telefon: 91 33 70 17, jec@em.dk

Fakta
Regeringen indgik den 26. februar aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre Aftale om initiativer for Danmarks Digitale Vækst.

Som en del af aftalen indgår initiativet om agil erhvervsrettet regulering (initiativ 5.1).

Aftaleparterne er enige om at styrke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller, der skaber værdi for både virksomhederne og for samfundet. Der gennemføres følgende indsatser:

Læs vejledningen om principper for agil erhvervsrettet regulering her.

Læs mere om baggrunden for initiativet i regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst og i Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst

Se video med Søren Riis fra Delihood om virksomhedens henvendelse til én indgang for nye forretningsmodeller og behandlingen af sagen hos myndighederne her.


Tema