Ny formand for Garantifonden for Indskydere og Investorer

31-01-2012
Nyhed

Økonomidirektør i PFA Charlotte Møller er udnævnt som ny formand for Garantifonden for Indskydere og Investorer, efter professor dr. jur. Mads Bryde Andersen fratrådte posten.

Charlotte Møller har tidligere fungeret som næstformand i bestyrelsen for Garantifonden for Indskydere og Investorer. Derudover har Charlotte Møller stor erfaring med og kendskab til den finansielle sektor, der gør hende kvalificeret som ny formand.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg har stor tiltro til, at Charlotte Møller givet hendes indsigt og store erfaring er den rette person som formand for Garantifonden for Indskydere og Investorer.

Til at overtage posten som ny næstformand efter Charlotte Møller, er udnævnt dr.jur. Ulrik Rammeskov Bang-Pedersen.

Garantifonden for Indskydere og Investorer er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Fondens formål er at yde indskydere og investorer dækning for tab i tilfælde af et instituts betalingsstandsning eller konkurs. Fonden har senest fået nye opgaver i medfør af Bankpakke IV’s udvidelse af medgiftsordningen.

Fondens bestyrelse består af en formand og næstformand, der repræsenterer henholdsvis juridisk samt nationaløkonomisk og regnskabsmæssig sagkundskab, fire medlemmer, der repræsenterer institutterne, og to medlemmer, der repræsenterer indskyderne og investorerne.