Økonomisk status for Bankpakken og Kreditpakken

16-05-2012
Nyhed

Statens foreløbige resultat af bankpakkerne fremgår af følgende notat:

Økonomisk status for Bankpakken og Kreditpakken

Forrige opgørelse fra 29. marts 2012