Økonomisk status for Bankpakken og Kreditpakken

29-03-2012
Nyhed

Statens foreløbige resultat af bankpakkerne fremgår af følgende notat:

Økonomisk status for Bankpakken og Kreditpakken

Forrige opgørelse fra 7. november 2011