Annette Vilhelmsen klar med udvalg for socialøkonomiske virksomheder

28-02-2013
Nyhed

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har udpeget medlemmerne af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget skal medio 2013 komme med anbefalinger til, hvordan regeringen kan fremme socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

Udvalget nedsættes i forbindelse med, at regeringen og Enhedslisten i finansloven for 2013 har sat fokus på socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis overordnede formål er almennyttige frem for at opnå profit til sine ejere eller partnere, og som hovedsageligt anvender sine overskud til sociale formål.   

Udvalget skal undersøge barrierer og muligheder for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder, og komme med anbefalinger medio 2013.  Desuden skal udvalget udarbejde et udkast til lovforslag om en ny selskabsform for socialøkonomiske virksomheder. Der er afsat 10 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i 2014 til opbygning af den nødvendige ekspertise og opfølgning på udvalgets anbefalinger.

Medlemmer af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder:

 • Mads Øvlisen, tidl. direktør i Novo Nordisk (formand)
 • Anne-Marie Meldgaard, bestyrelsesformand, Huset Venture Danmark
 • Claus Skytt, afdelingsdirektør, Merkur Andelskasse
 • Lars Hulgaard, professor, RUC
 • Lars Jannick Johansen, adm. direktør, Den Sociale Kapitalfond
 • Line Barfod, advokat, Foldschack & Forchammer
 • Mikkel Holmbäck, adm. direktør, TV-Glad
 • Susanne Westhausen, direktør, Kooperationen
 • Ulla Lyk-Jensen, chefkonsulent, DI
 • Christian Sølyst, socialpolitisk konsulent, LO
 • Lone Johannsen, chefkonsulent, KL
 • Jon Krog, branchedirektør, Selveje Danmark
 • Peter Stensgaard Mørch, afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet
 • Anders Lynge Madsen, afdelingschef, Social- og Integrationsministeriet
 • Lisbet Dyerberg, erhvervsjuridisk direktør, Erhvervs- og Vækstministeriet                 

Se udvalgets kommissorium