Høring af forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

14-11-2013
Nyhed

Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed i høring.

Høringsfristen er onsdag den 27. november 2013.

Høringssvar bedes sendt enten pr. post til:

Erhvervs- og Vækstministeriet,  Slotholmsgade 12, 1216 København K, Att.: Jacob Thomassen

eller pr. e-mail til  og  

Link til: Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Link til materiale på Høringsportalen her