Bedre bredbånd til bornholmerne

24-10-2013
Nyhed

Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK er enige om at gennemføre en høring over udbud af de 60 mio. kr. fra vækstplanen til bedre bredbånd på Bornholm.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen: 

Vi lægger op til, at de 60 millioner fra Vækstplan DK til bedre bredbånd på Bornholm skal gå til det bredbåndsselskab, som kan levere det hurtigste bredbånd til flest mulige borgere og virksomheder. Det er vigtigt, fordi adgang til hurtigt bredbånd er et grundvilkår for både virksomheder og borgere.
Når vi har valgt at gennemføre en høring over udbuddet, er det fordi, vi gerne vil give mulighed for, at flere kan byde på opgaven.

Dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Fx er dækningen mindst 50 pct. lavere end landsgennemsnittet, når det gælder hastigheder på 30 Mbit/s og derover.

Med Vækstplan DK afsatte regeringen og aftalepartierne (V, DF, KF og LA) derfor i alt 60 mio. kr. i 2014 og 2015 til højhastighedsbredbånd på Bornholm. 

Det er nu aftalt at gennemføre en høring over et udbud, som skal give tilskud til det bredbåndsselskab, der kan give flest mulige bornholmere hurtigt bredbånd på den korteste tid. 

Høringen gennemføres i to trin. Først indsamles data over hvor, der allerede i dag findes højhastighedsbredbånd på Bornholm, og hvor der er planer om udrulning. Dernæst gennemføres høring over det samlede udbudsmateriale med budvilkår og indsatsområder.   

Fakta

Bredbåndsdækningen på Bornholm

Bornholm ligger væsentligt under landsgennemsnittet målt på den samlede dækning med højhastighedsbredbånd, jf. Erhvervs- og Vækstministeriets Bredbåndskortlægning 2012. For hastigheder på 30 Mbit/s og derover, er adgangen til bredbåndshastigheder mindst 50 pct. lavere end landsgennemsnittet.

Krav til modtager af tilskud

I det materiale, som bliver sendt i høring, vil der bl.a. blive lagt op til følgende minimumskrav:

  • Højhastighedsbredbånd skal være udrullet senest 2016.
  • Der skal leveres hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload i 2016 samt mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.
  • Der skal i mindst 10 år være åben adgang til nettet, dvs. at andre udbydere kan levere tjenester via nettet.

Der lægges op til, at udbuddets evalueringskriterier skal fremme, at hurtigt bredbånd udrulles hurtigst muligt til flest mulige bornholmere.

Samlet budget

De 60 mio. kr. gives som et tilskud, der skal dække investeringsgabet (forskellen mellem omkostningerne ved den ønskede udrulning og en bæredygtig kommerciel udrulning). Det betyder, at modtageren af tilskuddet forventes at bidrage med egen finansiering. Det samlede budget for projektet forventes derfor at være mere end 60 mio. kr.

EU-godkendelse

Udbuddet af tilskud falder under EU’s retningslinjer for statsstøtte til bredbånd. Støtteordningen skal derfor godkendes af Kommissionen.