Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

15-12-2014
Nyhed

Erhvervs- og Vækstministeren har den 24. november 2014 nedsat Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne.

Læs udvalgets kommissorium