Danmark som produktionsland

08-05-2014
Nyhed

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen offentliggjorde i dag regeringens strategi for Danmark som produktionsland. Strategien indgår som en del af regeringens Vækstpakke 2014, Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst.

Regeringens strategi for Danmark som produktionsland forfølger to overordnede mål:

  • Vi skal udnytte de nye muligheder i avanceret produktion
  • Flere nye og mindre virksomheder skal vokse sig store

Sigtelinjen er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland – også om 10 år. Danmark skal udnytte mulighederne for avanceret produktion, så det er attraktivt at etablere vellønnede, moderne produktionsarbejdspladser, og vi skal have generelle rammevilkår, der understøtter, at vores virksomheder er konkurrencedygtige med vores nabolande.

Danmark som produktionsland 

Vækstpakke 2014