Turbo på offentlig medfinansiering

25-08-2015
Nyhed

Ny dialogbaseret ansøgningsproces sætter turbo på både proces og udbetalinger til virksomheder, der søger medfinansiering til test og tilpasning af deres produkter hos Markedsmodningsfonden.

Seks uger kortere bliver Markedsmodningsfondens ansøgningsproces. Oveni bliver der skåret kraftigt ned på papirgange og digitale ansøgningsmoduler, som virksomhederne i dag bruger meget tid på, inden en bedømmelse kan begynde. Og endelig får virksomheder adgang til likvide midler hurtigere.

Regeringen vil gøre det lettere og hurtigere for små og mellemstore virksomheder at søge offentlige fonde. Derfor har Markedsmodningsfonden barberet ned på sagsbehandlingstiden og skruet en ny proces sammen, så virksomhederne kommer ind til et møde, hvor de kan fortælle om deres ideer i stedet for at skrive lange ansøgninger. Det er en administrativ lettelse, der kan mærkes, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

De offentlige virksomhedsfonde har traditionelt truffet beslutninger ud fra skriftlige beskrivelser. Forretningsplan og andre korte skriv skal stadig indsendes, men først efter at Markedsmodningsfonden har foretaget en præscreening over telefonen. Det vil mindske spildt arbejde for virksomhederne. Herefter vil virksomheden blive inviteret til et møde i Markedsmodningsfonden, hvor de kan præsentere deres produkt eller serviceløsning.  

Der er afsat en ramme på 25 mio. kroner til næste ansøgningsrunde. 

Læs mere på markedsmodningsfonden.dk

Kontakt: Martin Hein, telefon: 91 39 94 55

Fakta

Der er afsat 135 mio. kr. årligt til Markedsmodningsfonden i 2013- 2015. Markedsmodningsfonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af innovative produkter i den sidste fase inden markedsintroduktion, hvor produktet færdigudvikles sammen med kunderne. Den nye, dialogbaserede ansøgningsproces testes i efteråret i et pilotprojekt som en del af Erhvervsstyrelsens projekt: New Public Funding.

New Public Funding gentænker ansøgningsprocessen grundlæggende ud fra de seneste års erfaringer i Markedsmodningsfonden. Konceptet tager udgangspunkt i virksomhedernes behov i alle led af ansøgningsprocessen og eksekvering. Samtidig sigtes mod at modtage som minimum samme grad af information til baggrund for bedømmelse og indstilling. Resultatet er en proces, som skærer svartiden ned fra 16 uger til 10 uger, sparer ca. en tredjedel af ansøgerne for at udarbejde ansøgningsmateriale og giver afslag hurtigt til de fleste af de projekter, der ikke lever op til tildelingskriterierne. Konceptet er udarbejdet med input fra en ekstern uafhængig sparringsgruppe bestående af ni medlemmer – heriblandt fra flere igangværende projekter, iværksættere og brancheorganisationer.

Ansøgningsproces

  1. Præscreening: Alle ansøgninger vil starte med en telefonisk præscreening, før ansøgere får adgang til at udfylde ansøgningsmateriale. Dermed sikres ligebehandling af ansøgere. Præscreeningen skal afdække løsningens nyhedsværdi, samt hvilket udviklingstrin løsningen er på (prototypekravet). Netop disse to aspekter er afgørende for at falde ind under fondens rammer. Efter telefonsamtalen vil virksomheden få tilsendt et link, hvor den kan indsende det nødvendige materiale. 
  2. Materiale: Ansøgere får tre uger til at udarbejde og indsende materiale: 1) en arbejdsplan med uddybende beskrivelser af projektets aktiviteter, 2) et budget, 3) CV’er på centrale aktører, 4) en beskrivelse af hvordan tildelingskriterierne er opfyldt samt 5) en forretningsplan. Der kan gives afslag til ansøgninger, hvor materialet er mangelfuldt.
  3. Ansøgers præsentation: De tilbageværende ansøgere inviteres til et møde med sekretariat og bedømmer. Her præsenterer virksomheden sin løsning og samtlige tildelingskriterier vil blive afdækket. Hele sessionen videooptages til dokumentation.
  4. Afgørelsen: Markedsmodningsfondens bestyrelse beslutter, hvilke projekter de ønsker at medfinansiere. Virksomhederne får svar på deres ansøgning senest den 27. november 2015.