62 mio. kr. til fremtidens forretningsidéer

14-12-2015
Nyhed

Erhvervs- og Vækstministeriets Markedsmodningsfonden uddeler 62 mio. kr. til, at 25 virksomheder kan gøre nye produkter til kommercielle successer.

Markedsmodningsfonden har netop uddelt 62 mio. kr. til at 25 nye produkter kommer hurtigere på markedet og skaber vækst og beskæftigelse.

Fondens mål er, at hjælpe gode produkter det sidste svære stykke ud til kunder i hele verden.

”Markedsmodningsfonden bidrager til, at innovative produkter kommer hurtigere på markedet, til gavn for væksten og beskæftigelsen i hele Danmark. Med finansloven blev der afsat 58 mio.kr. til fonden i 2016, så vi kan se frem til, at flere nye forretningsideer kan komme hurtigere fra forsknings- og udviklingsstadiet og helt ud på markedet det kommende år”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

En del af udmøntningen foregik gennem en ny dialogbaseret ansøgningsproces, der har til formål at spare virksomhederne for spildt arbejde, forkorte sagsbehandlingstiden og give adgang til likvide midler hurtigere:

”Det offentlige skal være i øjenhøjde med virksomhederne. Som her, hvor det er lykkedes at skære unødigt papirarbejde bort, så de virksomheder, der får tilsagn, får adgang til likvide midler ca. 6 måneder tidligere end hidtil. Det er en god service for virksomhederne, når det offentlige skærer ned på papirarbejdet," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

En af virksomhederne, Agro Intelligence ApS, forventer at skabe 17 jobs i Midtjylland, hvor virksomheden holder til. Agro Intelligence har udviklet en robot til dyrkning af afgrøder, som kan bidrage til at reducere omkostningerne og miljøbelastningen i landbruget. Løsningen minimerer bl.a. pesticidforbruget ved i stedet at benytte mekanisk ukrudtskontrol.

Markedsmodningsfondens næste ansøgningsfrist vil blive offentliggjort på www.markedsmodningsfonden.dk i løbet af de første måneder af 2016.

Kontaktperson: Pressesekretær Martin Hein, tlf. 91 39 94 55

Fakta

Markedsmodningsfonden har gennemført den første, dialogbaseret ansøgningsproces, hvor der var indledende telefonisk præscreening med 180 ansøgere. Der indkom 73 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 167 mio. kr., og der blev givet tilsagn til 11 projekter. Derudover blev der gennemført en traditionel, skriftlig ansøgningsrunde. Her indkom 77 projektansøgninger, som beløb sig samlet til 204 mio. kr. i ansøgt medfinansiering. Der blev givet tilsagn til 14 projekter under denne runde. De medfinansierede projekter under de to runder ses herunder: