Økonomisk status på bankpakkerne 2016

01-04-2016
Nyhed

Den økonomiske Den økonomiske status på bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede indtægter og udgifter frem til ultimo 2015 samt et skøn for renteindtægter for hele 2016.

Læs hele notatet om økonomisk status på bankpakkerne.