Dansk digitalisering skal helt op i gear

31-05-2016
Nyhed

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne halter bagefter på en række nye digitale vækstområder, og mangel på IT-kompetencer risikerer at bremse den fremtidige digitale udvikling, viser regeringens ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst.” Øget digitalisering er vigtig for at skabe ny vækst, fastslår erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Lige nu går digitaliseringen lynhurtigt, og brugen af data, internettet og avanceret teknologi skaber store forandringer i vores samfund og i virksomhederne. Det er afgørende, at vi er gearet til at følge med og være på forkant med udviklingen, så vi udnytter digitaliseringen og de teknologiske muligheder til at skabe ny vækst i de kommende år.”
Redegørelse om Danmarks digitale vækst er i dag oversendt til Folketinget. Redegørelsen viser, at Danmark er det mest digitale samfund i EU, og at virksomhedernes digitalisering på mange områder er helt i front. Fremadrettet er der dog også en række udfordringer, som skal tages alvorligt.

Blandt andet peger redegørelsen på, at danske virksomheder har en høj investeringsgrad i digital teknologi, men at investeringerne har været faldende siden 2008. Samtidig er virksomhederne bagud på anvendelsen inden for nyere digitale vækstområder – som fx dataanalyse og fænomenet Internet of Things – og relativt få har en it-sikkerhedspolitik. Endelig mangler der it-kompetencer, og i årene frem forventes manglen at blive større.

Regeringen har taget de første skridt til at sikre overgangen til et mere digitalt samfund med digitale virksomheder med tiltag som fx ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, aftale om en bredbåndspulje på 200 mio. kr. og nedsættelse af et Virksomhedsråd for It-sikkerhed. I den kommende tid vil regeringen lancere flere tiltag – blandt andet en digital vækstplan – der skal speede den digitale omstilling op.

”Regeringen ønsker et Danmark i Vækst. Øget digitalisering kan gøre virksomhederne mere produktive og styrke konkurrenceevnen og dermed gavne den samlede danske økonomi. Derfor er øget digitaliseringen en væsentlig prioritet for regeringen,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. 

Redegørelse for Danmarks digitale vækst

For yderligere pressekontakt:
Pressekonsulent Rasmus Holm Thomsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, tlf. 91 39 94 55 / mail