Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne 2. kvartal 2017

24-08-2017
Nyhed

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne.

Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Den danske buffersats fastsættes med udgangspunkt i udvalgte indikatorer, bl.a. udlån i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan anden relevant information inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Buffersatsen for Grønland og Færøerne er også fastsat med udgangspunkt i en række indikatorer, herunder udlån set i forhold til BNP. Herudover er anden relevant information for Grønland og Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervsministeren har fastsat de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne til 0 pct. Fastsættelsen sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd har anbefalet, at buffersatserne fortsat bør være 0 pct.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17