Maksimalsatser ved finansiering af alment byggeri

19-12-2017
Nyhed

I forbindelse med regeringens aftale om finansiering af den almene boligsektor, er der godkendt en række maksimalsatser for gebyrer.

Under henvisning til § 345 a i lov om finansiel virksomhed godkendes følgende maksimalsatser for gebyrer ved udstedelse af lån med 100 pct. statsgaranti, jf. tabel 1 og 2 nedenfor.

Disse maksimalsatser erstatter de tilsvarende satser, der blev fastsat i 1999. Maksimalsatserne skal ses i sammenhæng med de bekendtgørelser, der er udstedt efter, at regeringen i november 2017 indgik en aftale med realkreditinstitutterne om den fremtidige finansiering af den almene boligsektor. 

Disse bekendtgørelser kan findes her:

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti

Tabel 1

Maksimalsatser ved finansiering af nyt alment byggeri og renovering af alment byggeri med støtte fra Landsbyggefonden. Listen er udtømmende.

Gebyrer

Maksimalsats

Bidrag 0,27 pct. af pantebrevshovedstolen
Stiftelsesprovision 1 pct. af pantebrevshovedstolen
Lånesagsgebyr 5.000 kr. pr. lån
Aconto-gebyr 2.500 kr. pr. acontoudbetaling
Ændringsgebyr 1.000 kr. ved ændring af lånetilbud
Kursskæring 0 pct.
Profilskiftegebyr 0 kr.
Kurtage ved udbetaling af lån 0,15 pct. af kursværdien

 

Tabel 2

Maksimalsatser ved konvertering  af eksisterende lån og kommende refinansieringer. Satserne gælder støttede almene lån og lån med støtte fra Landsbyggefonden. Listen er udtømmende.

Gebyrer

Maksimalsats

Bidrag 0,27 pct. af den oprindelige pantebrevshovedstol
Indfrielsesgebyr 300 kr. pr. lån
Lånesagsgebyr

5.000 kr. pr. lån

(dog 7.000 kr. pr. nyt lån, der erstatter flere eksisterende lån) 

Kurtage ved fastforrentede lån 0,15 pct. af kursværdien
Kursskæring ved refinansiering af rentetilpasningslån og enhver omlægning af lån 0,20 kurspoint
Gebyr for sagsekspedition vedr. tinglysning, rykning mv. 5.000 kr.
Godtgørelsesrente ved straksopsigelse Fastsættes efter kreditinstitutternes normale vilkår
Fastkursaftaler ved optagelse af nyt lån Fastsættes efter kreditinstitutternes normale vilkår