Erhvervsministeren nedsætter Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme

28-06-2017
Nyhed

Regeringen ønsker at forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. Et udvalg bestående af virksomhedsledere og eksperter skal udvikle en model for en reform af erhvervsfremmeindsatsen. Claus Juhl bliver formand for udvalget.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Regeringen ønsker et erhvervsfremmesystem, som bedre og mere effektivt understøtter vækst og virksomhedernes behov. En forenkling af erhvervsfremmeindsatsen kræver grundig forberedelse og inddragelse af brugerne – virksomhederne – som skal have gavn af erhvervsfremmesystemet. Derfor nedsætter regeringen nu et udvalg med repræsentanter fra virksomheder og eksperter, som skal udarbejde konkrete forslag til et forenklet erhvervsfremmesystem.”

Konsulentrapporten, Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen, viser, at det er alt for svært for virksomhederne at finde rundt i indsatsen, og at virksomhederne derfor ikke får det udbytte af erhvervsfremmeindsatsen, som de burde. 

Formand Claus Juhl:
”Jeg ser frem til at skulle lede udvalgsarbejdet med at udvikle en model for et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem. Det er tydeligt, at der er masser af gode viljer, men også at systemet er uoverskueligt og ofte mangler kritisk masse og kvalitet i de enkelte indsatser. Hvis vi indretter os anderledes, kan vi få mere for pengene både som samfund og som virksomhed.”

Forenklingsudvalget præsenterer sine forslag for regeringen i starten af 2018, hvorefter regeringen vil følge op på udvalgets anbefalinger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Når udvalget har afrapporteret, håber jeg på politisk opbakning i kommunerne, regionerne og Folketinget til en ambitiøs og sammenhængende reform af erhvervsfremmeindsatsen. Det skal være slut med, at offentlige aktører falder over hinanden og opdyrker overlappende indsatser. Det er virksomhederne ikke tjent med.”

Medlemmer af Forenklingsudvalget:

 • Formand: Claus Juhl, dir. i konsulentfirmaet Forskel 
 • Anna Porse Nielsen, adm. dir. i Seismonaut A/S
 • Bo Stærmose, adm. dir. i Juliana Drivhuse A/S 
 • Jakob Riis, adm. dir. i Falck A/S 
 • Jesper Møller, fhv. adm. dir. i Toms Gruppen 
 • Louise Gade, dir. i VIA University College 
 • Mette Kynne Frandsen, adm. dir. i Henning Larsen Architects 
 • Niels Duedahl, adm. dir. i SE (tidl. Syd Energi)
 • Per Michael Johansen, professor, rektor for Aalborg Universitet

Forenklingsudvalget nedsættes med et kommissorium med fem principper for udvalgets forslag til en enklere organisering af indsatsen:

 1. Erhvervsfremmeindsatsen skal tilrettelægges efter virksomhedernes udfordringer og behov.
 2. Virksomhederne skal møde et enkelt erhvervsfremmesystem med få aktører og uden overlappende indsatser på tværs af den offentlige sektor.
 3. Der skal være en stærk sammenhæng og få koordinerede organer på tværs af de offentlige indsatser.
 4. Varetagelsen af højt specialiserede indsatser, som kapitalformidling og eksportfremme, skal konsolideres fra decentrale niveauer til det statslige niveau.
 5. Administrationen af indsatsen skal effektiviseres, herunder ved inddragelse af digitale løsninger.

Kommissorium for Forenklingsudvalgets arbejde

Pressekontakt: Rasmus Holm Thomsen, . 91 39 94 55.