Forbrugerne sparer i år 231 mio. kroner pga. effektivisering af vandselskaberne

04-03-2017
Nyhed

Årlige effektiviseringskrav til vandsektoren betyder, at danskerne i 2017 sparer hele 231 millioner kroner på vand. Effektiviseringskrav siden 2011 har samlet set givet besparelser på 1,3 milliarder kroner årligt fra 2017 og frem.

Forsyningssekretariatet har fastsat de økonomiske rammer for landets 332 største vandselskaber i 2017. Her stilles der krav om effektivisering af vandselskaberne, som samlet set fører til, at danskerne i 2017 kan spare 231 millioner kroner på vand og spildevand.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det er lige så godt som en solid skattelettelse, når vi stiller krav til vandselskaberne om, at de skal effektivisere deres drift og investeringer. Alene i år betyder det, at forbrugere og virksomheder får en økonomisk gevinst på omkring 231 millioner kroner. Den samlede årlige gevinst for danskerne beløber sig til over en milliard kroner i 2017 og frem som følge af de effektiviseringskrav, der er stillet siden 2011."

"Effektiviseringskravene er et nødvendigt og effektivt værktøj til at opveje den manglende konkurrence mellem vandselskaberne, som er naturlige monopoler. Jeg forventer, at vi også fremadrettet vil kunne spare danskerne for yderligere millioner af kroner ved at stille krav til vandsektoren.”

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:

”Det glæder mig, at danskernes vandregning er blevet mindre og har udsigt til at falde yderligere. Det er netop et eksempel på, at de krav, vi stiller til forsyningsselskaberne, kommer både virksomheder og den enkelte familie til gode. Med den nye vandsektorlov fra 2016 har vi bl.a. lettet de administrative byrder for selskaberne. Det er vigtigt for mig, at vi gør hvad vi kan for, at forsyningsselskaberne undgår unødig administration, så de kan fokusere på at levere vand af høj kvalitet til en billig pris."

"Med regeringens forsyningsstrategi, ”Forsyning for Fremtiden” arbejder vi videre med, hvordan den danske vandsektor kan blive endnu bedre til gavn for virksomheder og forbrugere”

Kravene tilskynder selskaberne til at reducere deres omkostninger til både drift og investeringer.

Kravene om effektiviseringer hos vandselskaberne skal kompensere for, at de er naturlige monopoler, så selskaberne stilles i en konkurrencelignende situation til gavn for deres kunder.

Forsyningssekretariatet har siden 2011 haft til opgave at stille krav om effektiviseringer til vandselskaberne. Samlet set har effektiviseringskravene siden 2011 betydet en årlig besparelse på over 1,3 mia. kr. fra 2017 og frem.

Forsyningssekretariatet er en uafhængig del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Pressekontakt: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07, .

Fakta om vandselskabernes økonomiske rammer

  • Vandselskaber er naturlige monopoler. For at skabe en konkurrencelignende situation, der tilskynder selskaberne til at have fokus på en effektiv økonomi, fastsætter Forsyningssekretariatet effektiviseringskrav til selskaberne. Det er vand- og spildevandsselskaberne, der efterfølgende udmønter effektiviseringerne.
  • I 2017 medfører dette besparelser for forbrugere og virksomheder for yderligere 231 millioner kroner, hvilket er den største årlige besparelse siden 2012. Besparelsen er varig.
  • Reguleringen af vandselskaberne omfatter de 332 største vandselskaber.
  • Effektiviseringskravene består af et generelt krav, der er ens for alle selskaber, og et individuelt beregnet krav til de største selskaber.
  • Det individuelle krav er beregnet i en benchmarkingmodel, der sammenligner effektiviteten på tværs af de større selskaber. Det betyder, at hvert enkelt selskab sammenlignes med de mest effektive selskaber.
  • Reguleringen af vandselskaberne har fundet sted siden 2011, Samlet set har effektiviseringskravene siden 2011 betydet, at priserne på vand og spildevand vil være over 1,3 milliarder kroner lavere i 2017 og frem, end de ellers ville have været.