’Orlov – ta’ det som en mand’: Ny kampagne skal få flere fædre til at tage mere orlov

03-11-2017
Nyhed

Danske mødre holder i gennemsnit næsten 10 gange så meget orlov som danske fædre. I en ny kampagne, der skydes i gang i dag, opfordrer regeringen sammen med en lang række virksomheder og organisationer fædre til at tage mere orlov under mottoet ”Orlov – ta’ det som en mand”.

I dag skydes kampagnen Aktion Fars Orlov i gang, der sigter mod at få flere fædre til at tage mere orlov. Der er i dag gode muligheder for, at far og mor kan dele forældreorloven mellem sig, og det har positive effekter for både familierne, virksomhederne og samfundet, når fædre tager orlov.

Alligevel er der stadig meget stor forskel på, hvor meget orlov mødre og fædre tager, selvom mænd i dag tager mere orlov end tidligere. Kampagnen skal via information og oplysning være med til at understøtte en kulturændring bredt i samfundet, så det bliver mere naturligt og acceptabelt for fædre at tage en større del af orloven.

Bag kampagnen står ligestillingsminister Karen Ellemann, erhvervsminister Brian Mikkelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, fagbevægelsen og en lang række store danske virksomheder, herunder Mærsk, TDC, NCC, Novozymes og LEGO.

Undersøgelser tyder på, at det har en positiv effekt for både barn, far og mor, men også for samfundet, når fædre tager mere orlov. Når fædrene tager en større del af orloven, stiger både kvindens og husstandens samlede indkomst. Også for virksomhederne har det en positiv effekt, når fædre tager en større del af orloven.

Mange virksomheder oplever i dag en stigende efterspørgsel på bedre balance mellem familie- og arbejdsliv – også fra de mandlige medarbejdere. Ifølge de involverede virksomheder kan et fokus på fædres orlov derfor bidrage til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Samtidigt gavner det kvindernes karrieremuligheder, hvilket giver virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag.

”Orlov og barsel er for mange kun forbundet med mor. Men orlov kan være så meget andet. Orlov kan og bør også være forbundet med far, fordi fædres orlov er godt for både fædrene selv, børnene, familierne og samfundet. Derfor sætter vi nu fokus på og handling bag, at det bør være lige så naturligt, at fædre tager orlov som at mødre gør det, og at de tager orlov lige præcis på den måde, de selv vil,” siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Med kampagnen håber aktørerne at skabe en bred bevægelse og forhåbentlig flytte kulturen. Det kræver bl.a., at endnu flere virksomheder og organisationer aktivt bakker op om kampagnen.

”Kampagnens styrke er, at den har opbakning fra virksomheder, organisationer, arbejdsgivere og faglige organisationer. Vi har alle et fælles mål om at begynde en samtale bredt i samfundet om fædres orlov. Vi ved, at kultur spiller en stor rolle for, om fædre tager orlov, og hvor meget orlov de tager. Vi ved også, at flere fædre rent faktisk ønsker at tage mere orlov. Den positive udvikling skal ikke bremses af en kultur, der afholder mænd fra at være en del af deres børns første tid,” udtaler ligestillingsminister Karen Ellemann.

Ligestillingsministeren og erhvervsministeren har gennem længere tid været i dialog med virksomhederne, offentlige myndigheder, arbejdsgiverforeninger og fagbevægelsen Kampagnen er tilrettelagt på baggrund af aktørernes input og ønsker.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Vi skal værne om vores fleksible arbejdsmarked og ikke lovgive unødigt. Vi har i forvejen nogle yderst fleksible regler for forældreorlov i Danmark, og jeg tror på, at vi ad frivillighedens vej kan få flere mænd til at tage en større del af orloven. Det handler ikke mindst om at ændre virksomhedskulturen, og derfor er jeg særligt glad for virksomhedernes store engagement i dette initiativ. Det viser, at virksomhederne kan se, at mere balance i fordelingen af orlov ikke kun gavner den enkelte familie, men også giver mening på bundlinjen.

Gode arbejdsvilkår er et konkurrenceparameter, og her spiller fædrenes orlov i dag en vigtig rolle. Samtidigt gavner det kvindernes karrieremuligheder, hvilket i sidste ende jo giver virksomhederne et større rekrutteringsgrundlag til lederstillinger. Jeg tror på, at Danmarks position i den globale konkurrence bliver styrket, hvis fædre tager større del i familielivet. Derfor skal vi have flere mænd til at vælge mere orlov, og denne kampagne er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

Kampagnen kører frem til 2020 med en række aktiviteter på bl.a. sociale medier og ude i virksomhederne og organisationerne.

På kampagnens aktionsside kan man finde information om rettigheder, hvem der støtter op, gode råd, og så kan man tilmelde sig her og dele det gode budskab på kampagnens facebookside.

Se kampagnevideo

For yderligere information kontakt: Sara Ringgaard Price, presserådgiver, tlf. 91 39 94 07, mail: 

Aktørerne i kampagnen:

Arbejdsgiverorganisationer

 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Virksomheder

 • DONG Energy
 • Horten
 • IBM
 • ISS
 • KMD
 • Tryg Forsikring
 • Mærsk
 • NCC
 • Novozymes
 • PANDORA
 • TDC
 • Lån & Spar Bank

Faglige organisationer

 • LO
 • HK
 • 3F
 • FTF
 • Dansk Metal
 • Djøf
 • Lederne
 • Pharmadanmark

Fakta om barselsorlov

Forældre har i dag mulighed for at fordele orloven på mange forskellige måder. Alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen.

Tal fra Danmarks Statistik: Mænd og kvinder, der blev forældre i 2015 (fra oktober 2017)

I de tilfælde, hvor far og mor boede sammen og begge var berettigede til barselsorlov på dagpenge:

 1. 2015-fædre holder i gennemsnit 30,8 dages orlov. 2015-mødre holder i gennemsnit 297,6 dages orlov.
 2. 2015-fædre holder i gennemsnit 12 dages længere orlov end fædrene gjorde i 2003.
 3. Antallet af fædre, der slet ikke holder orlov, er faldet fra 25,7 pct. i 2003 til 19,6 pct. i 2015. Men faldet flader ud. Tilsvarende er der flere og flere fædre, der holder mere end fædreorlov plus 14 dage af den fælles barselsorlov. Tallet er steget fra 12,0 procent i 2003 til 32,3 procent for forældreårgang 2015.
 4. 43,4 pct. af mænd, der blev fædre i 2015, holder kun de 14 dages fædreorlov. Tallet har været nogenlunde stabilt siden 2008.
 5. I København holder fædrene i gennemsnit 43,6 dage. Færrest dage holder fædrene i Nordjylland (23,4 dage), Sønderjylland (24,2 dage) og Vestjylland (24,1 dage).
 6. Faderens og moderens uddannelser spiller en stor rolle for, hvor meget barsel faderen holder. Hvis både far og mor har en lang videregående uddannelse, holder faderen 53,8 dage og moderen 272,8 dage. Hvis fx hverken far eller mor har en uddannelse, holder faderen 15,2 dage og moderen 308 dage.
 7. Mænd ansat i finansiering og forsikring, som er den branche, hvor fædrene holder længst orlov, holder i gennemsnit 59 dages orlov. Mænd, der er ansat i landbrug, skovbrug og fiskeri og Bygge og anlæg, holder kortest orlov med et gennemsnit på hhv. 13 og 18 dage.