Aftale om afviklingsplaner for mindre pengeinstitutter

30-10-2017
Nyhed

Ifølge lovgivningen skal der udarbejdes afviklingsplaner for blandt andet pengeinstitutterne. I den forbindelse har Finanstilsynet efter dialog med Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter (LOPI) offentliggjort principper og mål for afvikling og polstring af mindre pengeinstitutter.

Formålet er blandt andet at øge den kapital der er til rådighed. Det sker med henblik på at mindske sandsynligheden for, at kreditorer og indskydere med indskud over indskydergarantiens grænse lider tab, hvis et af de mindre institutter bliver nødlidende. 

Afviklingsstrategien sætter rammerne for de såkaldte nedskrivningsegnede passiver (NEP), og skal ses i sammenhæng med den danske implementering af EU’s krisehåndteringsdirektiv (BRRD).

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Det er godt, at der er opnået enighed med den finansielle sektors organisationer om polstring af de mindre pengeinstitutter. Det er et vigtigt led i Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets arbejde med afviklingsplaner for institutterne. 
Når aftalen er gennemført har de små institutter mere kapital at stå imod med til dårlige tider. Det mindsker risikoen for, at almindelige indskydere lider tab, hvis et institut kommer i vanskeligheder.”

Det nærmere indhold i principper for afvikling af og krav til nedskrivningsegnede passiver kan findes her.

Kontaktperson: Pressechef René Gyldensten, m.: 91 33 70 15, .