Nu kan der ansøges: 32 mio. kr. afsat til social inklusion

25-10-2017
Nyhed

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der i en landsdækkende indsats skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem indslusningsforløb i virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder.

Tidligere på året offentliggjorde erhvervsminister Brian Mikkelsen, at 23 mio. kr. fra EU’s socialfondsmidler skulle afsættes til udvikling af socialøkonomiske virksomheder. I mellemtiden er det lykkedes at få øget dette beløb til 32,2 mio. kr., som både skal fremme social inklusion gennem indslusningsforløb i virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Og nu åbner Erhvervsstyrelsen op for projektansøgninger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”En af de bedste veje til at blive en del af samfundsfællesskabet er at få et arbejde. Og det er min overbevisning, at alle skal have mulighed for at bidrage med de ressourcer, de har. Derfor skal vi blive endnu bedre til at finde måder at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet." 

"Der er masser af eksempler på, at det skaber værdi for både virksomheder, medarbejdere og samfundet, når socialøkonomiske virksomheder eller helt almindelige virksomheder arbejder med medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet. Undersøgelser har vist, at der er en årlig offentlig gevinst på mere end 100.000 kr., når en udsat ledig kommer i arbejde."

"Investeringen fra EU’s Socialfond er en værdifuld håndsrækning, som vil gavne denne gruppe borgere. Samtidig understøtter det regeringens indsats for at udvide arbejdsstyrken.”

Målet med indsatsen er at støtte projekter, som kan få personer med svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning i job. I praksis kan det fx ske gennem indslusningsforløb, hvor borgeren får mulighed for at være på en arbejdsplads, at få afprøvet sine kompetencer og gradvist at øge sin tilknytning. Indslusningsforløb kan være et redskab i både almindelige og socialøkonomiske virksomheder.

Socialfondsindsatsen sigter desuden på at styrke socialøkonomiske virksomheders forretningskompetencer og udviklingspotentialer, så de får bedre forudsætninger for at hjælpe udsatte ledige i job.

Den nye, landsdækkende indsats, der skal fremme social inklusion, skal være tilpasset eksisterende indsatser og regionale styrkepositioner. Derfor vil det blandt andet blive vægtet, at ansøgere kan sikre involvering og opbakning fra kommuner, erhvervslivet og relevante organisationer.

For spørgsmål vedr. ansøgningsrunden kontakt:

Kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen Rikke Thøfner Angel, , tlf.: 35 29 17 89.

Pressekontakt: 

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Sara Ringgaard Price, , tlf.: 91 39 94 07

Fakta om ansøgningsrunden Social inklusion

 • Der er afsat i alt kr. 32,2 mio. kr. til den landsdækkende indsats, som kommer fra EU’s Socialfond.
 • Indsatsen, der forankres hos en operatør, gennemføres i et stærkt partnerskab med involvering og opbakning fra kommuner, lokalt erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører.
 • Indsatsen skal bidrage til at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet gennem fx rådgivnings-, netværks- og udviklingsaktiviteter for socialøkonomiske virksomheder.
 • Det er muligt at søge om EU-medfinansiering til:
  •    Indslusningsforløb i virksomheder
  •    Udvikling af socialøkonomiske virksomheder
  •    Indsatser der dækker både indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder
 • Ansøgningsfristen er 17. januar 2018.
 • Uddybende oplysninger findes i temabeskrivelsen, der er tilgængelig på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/social-inklusion

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

 • EU’s Regionalfond, EU’s Socialfond og partnere i Danmark investerer årligt i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Partnerskabets investerer iht. rammerne i strukturfondsprogrammerne i bl.a. social inklusion, innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.
 • Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt i tværregionale projekter med afsæt i fx regeringsstrategier. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om tildeling af midler under den nationale pulje af strukturfondsmidler.