Brian Mikkelsen præsenterer FinTech-initiativer

21-09-2017
Nyhed

Regeringen fik før sommerferien Folketingets tilslutning til, at Finanstilsynet allerede fra i år får øgede ressourcer til at styrke arbejdet med FinTech. Der igangsættes derfor nu fem initiativer i Finanstilsynet, der skal gøre det lettere for FinTech-iværksættere at komme i gang i Danmark og gøre det lettere at anvende ny teknologi på det finansielle område. De første initiativer skydes i gang allerede fra den 1. oktober 2017.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Regeringen ønsker at gøre det nemmere for finansielle iværksættere at komme i gang og at gøre det mere attraktivt at være FinTech-iværksætter i Danmark. Etableringen af FinTech-initiativerne i Finanstilsynet vil være en mærkbar hjælp til at navigere i den finansielle lovgivning for de digitale iværksættere og vil gøre det lettere og mere attraktivt at etablere sig som FinTech-virksomhed i Danmark.

Initiativerne skal sikre, at Finanstilsynet er en moderne, åben og teknologiparat tilsynsmyndighed, der understøtter vækst og innovation. Det vil være til glæde for alle de virksomheder, som ønsker at etablere sig i Danmark".

De fem FinTech-initiativer i Finanstilsynet

  • Vejledning. Finanstilsynet vil udvide vejledning og information om den finansielle regulering for iværksættere og FinTech-virksomheder, der anvender ny teknologi. Bl.a. via en FinTech-telefon, e-mail og hjemmeside. Derudover vil Finanstilsynet være åben for dialogmøder med iværksættere, som har brug for vejledning for at komme i gang. Initiativet igangsættes den 1. oktober.

  • Håndholdt tilsyn. Det kan være svært for virksomheder, der anvender nye forretningsmodeller eller teknologi at forstå og komme igennem en tilladelsesproces. Finanstilsynet vil derfor tilbyde en håndholdt hjælp igennem tilladelsesprocessen for FinTech-virksomheder. Initiativet igangsættes den 1. oktober.

  • FT Lab (”sandkasse”). Finanstilsynet vil etablere en regulatorisk ”sandkasse”, hvor der skal skabes et sikkert miljø for test af nye teknologier og forretningsmodeller. Der vil være tale en tidsbegrænset proces, hvor virksomheder, under ordnede forhold, kan få lov til at teste deres innovative tjenester. Initiativet igangsættes i første halvår af 2018.

  • Fintech Forum. Finanstilsynet vil etablere et forum for teknologianvendelse indenfor den finansielle sektor. Forummet skal bestå af repræsentanter fra både iværksættermiljøet, etablerede finansielle virksomheder og aftagerne af de nye produkter i form af virksomhederne og forbrugerne. Initiativet igangsættes i løbet af efteråret 2017.

  • Internationalt samarbejde. Finanstilsynet vil løbende arbejde for tættere samarbejde med myndighederne både inden og uden for EU – og særligt i Norden – om en fælles forståelse af regler og behandling af FinTech.  

Kontaktperson i Erhvervsministeriet: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17,