Ny rammeaftale om Danmarks erhvervshuse

26-02-2019
Nyhed

Erhvervsministeriet og KL har indgået en rammeaftale om de nye erhvervshuse. Aftalen giver retning på de opgaver, som de tværkommunale erhvervshuse skal løfte i de kommende to år, og sætter rammerne for de årlige resultatkontrakter, som vil blive indgået mellem det enkelte erhvervshus og kommunerne i regi af Kommunekontaktrådene (KKR).

Erhvervshusene er en central del af det nye erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft 1. januar 2019. Erhvervshusene skal gennem specialiseret vejledning af virksomheder bidrage til at øge vækst, produktivitet og kon-kurrenceevne i erhvervslivet i Danmark.

Med aftalen, der gælder for perioden 2019-2020, er de opgaver, som er-hvervshusene skal fokusere på og løfte over for virksomhederne i de kommende år, nu lagt fast.

Der er derfor lavet syv nationale mål, der bl.a. skal understøtte, at er-hvervshusene kommer til at være tilgængelige for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning. Ligesom erhvervshusene fremover skal være et knudepunktet for virksomhederne ved at have overblik over relevante aktører og tilbud, så de kan hjælpe virksomhederne videre.

Som en særlig indsats skal erhvervshusene desuden anspore og vejlede virksomhederne til digital omstilling og vejlede virksomhederne i at ud-nytte ny teknologi og nye forretningsmodeller.

Erhvervshusene spiller desuden en vigtig rolle i at bidrage til strategien fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder i formuleringen af de regionale kapitler. Aftalen beskriver rammerne for, hvordan erhvervshu-senes bestyrelser vil blive inddraget i strategien.

Aftalen supplerer den gældende etableringsaftale, der fastlægger arbejds-delingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og indsat-sen i de enkelte kommuner.

Aftalen sætter dertil rammerne for de individuelle resultatkontrakter, som KKR indgår med de enkelte erhvervshuse.

Læs hele rammeaftalen om de nye erhvervshuse her

For yderligere information:

• Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, tlf. 33 92 33 50,