• Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2012

  Publiceret 21-12-2012
  Publikation

  Redegørelsen er den syvende i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.

 • Rapport fra Erhvervsfondsudvalget (1)

  Publiceret 18-12-2012
  Publikation

  Erhvervsfondsudvalget har den 18. dec. holdt møde med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og afleveret en rapport, der bl.a. indeholder udkast til et lovforslag om en opdateret og moderniser..

 • Danmark i arbejde - Vækstplan for Det Blå Danmark

  Publiceret 12-12-2012
  Publikation

  Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet skaber vækst og beskæftigelse samt udnytter mulighederne i den grønne omstilling. Visionerne..

 • Grøn produktion i Danmark - og dens betydning for dansk økonomi

  Publiceret 26-11-2012
  Publikation

  Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser, og den grønne produktion bidrager betydeligt til dansk økonomi. Det viser ny statistik, der sætter tal på de økono..

 • Rapport om erhvervsobligationer

  Publiceret 22-11-2012
  Publikation

  Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder har afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

 • Vækstteamet for Vand, Bio & Miljøløsninger - anbefalinger

  Publiceret 15-11-2012
  Publikation

  Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for vand, bio & miljøløsninger. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vækstvilkårene inden for vand, bio & miljøløsninger kan..

 • Vækstmarkedsstrategi - Vietnam

  Publiceret 08-11-2012
  Publikation

  Regeringens vækstmarkedsstrategier skal styrke dansk erhverv på de nye vækstmarkeder og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

 • Vækstteamet for kreative erhverv . design - anbefalinger

  Publiceret 07-11-2012
  Publikation

  Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for kreative erhverv ∙ design. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative erhverv kan styr..

 • Konkurrencepolitisk udspil - Styrket konkurrence til gavn for Danmark

  Publiceret 26-10-2012
  Publikation

  Regeringens konkurrencepolitiske udspil skal bidrage til at styrke konkurrencen uden at gå på kompromis med de nødvendige beskyttelseshensyn. En effektiv konkurrence holder virksomhederne på tæerne og..

 • Vækstmarkedsstrategi - Sydafrika

  Publiceret 26-10-2012
  Publikation

  Regeringens vækstmarkedsstrategier skal styrke dansk erhverv på de nye vækstmarkeder og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.