Afsluttende afrapportering vedrørende de anbefalede initiativer i rapporten om den danske bedemandsbranche

08-04-2013
Publikation

Ny certificeringsordning i bedemandsbranchen skal sikre forbrugerne bedre rådgivning og mere prisgennemsigtighed.

Bilag 1 - Certificering

Bilag 2 - Standardblanket

Bilag 3A - Prisoplysning

Bilag 3B - Priseksempler

Bilag 4 - Guide

Download publikation