Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2012

Udvikling i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2012
02-09-2013
Publikation

Redegørelsen er den ottende i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.

Download publikation