Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond

Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond
02-09-2014
Publikation

Rapport afgivet af udvalg om lov om en rejsegarantifond. Udvalget blev nedsat i efteråret 2013, og har haft til opgave at udarbejde anbefalinger til Folketinget i forbindelse med en eventuel revision af Rejsegarantifondsloven. Udvalget blev nedsat fordi en evaluering af den nuværende ordning viste, at der er flere uhensigtsmæssigheder forbundet med den nuværende ordning, herunder særligt ordningen vedr. konkursdækning af flyrejser.

Download publikation