Publikationer 2015

 • Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2015

  Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2015

  Publiceret 09-12-2015
  Publikation

  Redegørelse om detailhandelsplanlægning belyser den danske detailhandelsstruktur og sætter fokus på sammenhængen mellem planlovens detailhandelsbestemmelser og kommunernes planlægning. Redegørelsen vi..

 • Rapport fra arbejdsgruppen om honorarmodellen

  Rapport fra arbejdsgruppen om honorarmodeller

  Publiceret 07-12-2015
  Publikation

  Arbejdsgruppen om alternative honorarmodeller for investeringsforeninger har afleveret sin rapport til erhvervs- og vækstministeren med anbefalinger, der kan betyde store besparelser for private inves..

 • Rapport fra udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter

  Rapport fra udvalg om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikter

  Publiceret 07-12-2015
  Publikation

  Ekspertgruppen anbefaler bl.a., at regeringen i de kommende EU-forhandlinger kan støtte et gearingskrav på 3 pct. af institutternes balance.

 • Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter

  Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter

  Publiceret 07-12-2015
  Publikation

  Ekspertgruppen anbefaler bl.a., at regeringen i de kommende EU-forhandlinger kan støtte et gearingskrav på 3 pct. af institutternes balance.

 • Vækst og udvikling i hele Danmark

  Vækst og udvikling i hele Danmark

  Publiceret 23-11-2015
  Publikation

  Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Dansk økonomi er i fremgang, og flere steder i landet er beskæftigelsen stigende. Men væksten har siden krisen været svagere end i de lande, vi nor..

 • Udlånsredegørelse oktober 2015

  Udlånsredegørelse oktober 2015

  Publiceret 07-10-2015
  Publikation

  Penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervslivet er steget med knap 2 pct. det seneste år. Det viser den seneste udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 • Vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder

  Standardstrategi

  Publiceret 26-05-2015
  Publikation

 • Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015

  Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2015

  Publiceret 13-05-2015
  Publikation

  Danmark har potentialet til at blive blandt de bedste i Europa, når det handler om at udvikle og udnytte it og data til at skabe vækst og job. Men især de små og mellemstore virksomheder udnytter endn..

 • Produktionsrapport anbefalinger

  Anbefalinger til regeringen for at styrke Danmark som produktionsland

  Publiceret 13-05-2015
  Publikation

  Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Produktionspanelet med koncernchef i Danfoss A/S Niels B. Christiansen i spidsen. Produktionspanelet understreger vigtigheden af produktion i Danmark o..

 • Rapport om crowdfunding i Danmark

  Crowdfunding i Danmark

  Publiceret 08-05-2015
  Publikation

  Udbredelsen af crowdfunding er i kraftig vækst, men der har blandt markedsaktørerne været en vis usikkerhed i forhold til den danske regulering af forskellige former for crowdfunding. Med aftale om en..