Rapport om mulig dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde

Rapport om mulig dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde
30-04-2015
Publikation

Regeringen nedsatte i februar 2014 en tværministeriel arbejdsgruppe med henblik på at vurdere, hvorvidt det samlet set er i Danmarks interesse at deltage i det styrkede banksamarbejde. Arbejdsgruppens rapport er nu færdiggjort.

Download publikation