Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2015

Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2015
09-12-2015
Publikation

Redegørelse om detailhandelsplanlægning belyser den danske detailhandelsstruktur og sætter fokus på sammenhængen mellem planlovens detailhandelsbestemmelser og kommunernes planlægning. Redegørelsen viser, at der er en generel tendens til færre, men større butikker. Der er især færre af de små dagligvarebutikker, mens discountbutikker bliver stadig mere udbredte. Denne strukturelle udvikling har fundet sted sideløbende med, at planlovens detailhandelsbestemmelser har reguleret butikkernes størrelse og placering.

Download publikation