Stabil finansiering i systemisk vigtige pengeinstitutter

Stabil finansiering i systemisk vigtige pengeinstitutter
20-04-2015
Publikation

Arbejdsgruppen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre et krav om stabil finansiering for danske SIFI-pengeinstitutter forud for et eventuelt kommende EU-krav, som eventuelt gælder fra 2018. Såfremt der ikke i EU-regi opnås enighed om indførelse af et krav om stabil finansiering, vil det dog være hensigtsmæssigt at genoverveje indførsel af et dansk krav på området.

Download